Υπηρεσίες

Επιγραμματικά, το εύρος των υπηρεσιών μας συνοψίζεται στους εξής τομείς:

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ)

• Ηλεκτρολογικά (Μέση Τάση – Ισχυρά – Ασθενή Ρεύματα - Φωτοτεχνία)
• Θέρμανση - Κατανομή Δαπανών
• Υδραυλικά (Ύδρευση - Αποχέτευση)
Πυρασφάλεια / Πυρόσβεση
• Κλιματισμός / Αερισμός / Εξαερισμός
• Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
• Έξυπνα Σπίτια – Αυτοματισμοί – BMS - KNX
Φυσικό Αέριο
• Θερμομόνωση
• Πισίνες – Κολυμβητικές Δεξαμενές
Αντλίες Θερμότητας

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά / Αιολικά / Βιοαέριο / Γεωθερμία / Ηλιοθερμικά / Βιομάζα)
Οικονομοτεχνικές Ενεργειακές Μελέτες
Ενεργειακές Λύσεις (Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας – Οικονομική Θέρμανση)
Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Κ.Εν.Α.Κ.
Αυτοματισμοί – BEMS
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
Κτίρια Μηδενικής Κατανάλωσης
• Εξοικονόμησης Κατ' οίκον II

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άδειες λειτουργίας Μεταποιητικών μονάδων (Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες – Επαγγελματικά Εργαστήρια)
• Ειδικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων
• Μελέτες Διαχείρισης & Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
• Διαχειριστικά Σχέδια Αερίων Εκπομπών
• Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)
• Τεχνικοί Ασφαλείας
Αυτοματισμοί – SCADA - PLC

ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

• Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)
• Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Τροφίμων (HACCP)
• Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• Σύνταξη Τεχνικών Φακέλων CE

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

• Κατασκευή – Επίβλεψη – Επιστασία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
Ανακαινίσεις κτιρίων
Εγκαταστάσεις Φυσ. Αερίου
Εγκαταστάσεις Πυρόσβεσης
• Εγκαταστάσεις Ψύξης - Θέρμανσης
Εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
Εγκαταστάσεις Αυτοματισμών

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

• Ειδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις: Ατμολέβητες, δίκτυα ατμού, συστήματα ψύξης, συστήματα αερισμού, συστήματα ξήρανσης, δοχεία πίεσης, εναλλάκτες θερμότητας
• Λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις: πεπιεσμένος αέρας, υποσταθμοί μέσης τάσης, βιολογικοί καθαρισμοί, αυτοματισμοί – BMS, Βιοαέριο, Φυσικό Αέριο Υψηλής Πίεσης, Αέρια υπό πίεση, Ιατρικά Αέρια
• Φωτοτεχνία Οδών & Εξωτερικών Χώρων
• Ηχομόνωση

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr

 

© 2014 emecs.gr | All Rights Reserved.