Ενέργεια

Έχοντας υλοποιήσει με επιτυχία μια σειρά από έργα που αφορούν τον τεχνικό λεπτομερή σχεδιασμό και τεχνικο-οικονομικές αξιολογήσεις και ενεργειακών έργων, θα μπορούσαμε να πούμε με ασφάλεια ότι στην εταιρεία Emecs διαθέτουμε μια ευρεία και ολοκληρωμένη γνώση στο τομέα της ενέργειας.

Οι Μηχανικοί και άλλοι ειδικοί συνεργάτες της εταιρείας Emecs, προσφέρουν πλήρεις τεχνικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, ενεργειακή απόδοση σε βιομηχανίες και κτίρια, ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, μονάδες Βιοαερίου, δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Βοηθάμε τους επενδυτές σε ολόκληρο τον κύκλο του έργου, από τη μελέτη σκοπιμότητας, αξιολογώντας επενδυτικές ευκαιρίες και προετοιμάζοντας επενδυτικά σχέδια, με τεχνικες μελέτες, αδειοδότηση, διαχείριση έργου και επίβλεψη.

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσμα της ενέργειας, υποστηρίζοντας έτσι τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους επενδυτές στην βιομηχανία της ενέργειας και τους ιδιώτες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτήν.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε απορία ή διευκρίνιση.

 


 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά / Αιολικά / Βιοαέριο / Γεωθερμία / Ηλιοθερμικά / Βιομάζα)
Οικονομοτεχνικές Ενεργειακές Μελέτες
Ενεργειακές Λύσεις (Εφαρμογές Εξοικονόμησης Ενέργειας – Οικονομική Θέρμανση)
Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Κ.Εν.Α.Κ.
Αυτοματισμοί – BEMS
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
Κτίρια Μηδενικής Κατανάλωσης
Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Κατ' οίκον

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr