Βιομηχανία & Περιβάλλον

Η βιομηχανία ανήκει στον δευτερογενή τομέα της παραγωγής και μαζί με τον πρωτογενή τομέα αποτελούν βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας.

Με εξειδίκευση δέκα και πλέον ετών στην έκδοση αδειών η Τεχνική Εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση αδειών λειτουργίας βιομηχανιών – βιοτεχνιών – επαγγελματικών εργαστηρίων – αποθηκών με μηχανολογικό εξοπλισμό. Είμαστε οι πλέον ειδικοί για να συντάξουμε υπεύθυνα την μηχανολογική μελέτη, τον τεχνικό φάκελο καθώς και ότι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρείας σας.

Σε μια περίοδο που η πολιτεία καλείται όχι απλώς να ανακόψει την πτωτική εξέλιξη των βιομηχανικών επενδύσεων στη χώρα, αλλά και να αντιστρέψει το κλίμα που επικρατεί, θέτοντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφενός μεν θα είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες, θα ακολουθούν δηλαδή αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που είναι γνωστό ως αειφορική ή βιώσιμη ανάπτυξη, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι είμαστε η κατάλληλη ομάδα αρωγός στην προσπάθεια κάθε επενδυτή να εναρμονισθεί με την Ελληνική Βιομηχανική και Περιβαλλοντική νομοθεσία.

Στεκόμαστε δίπλα σας για το σύνολο των διεργασιών που αφορούν την άδεια λειτουργίας της μονάδας σας με γνώμονα την εναρμόνιση αυτής με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις στη λήψη μέτρων προς συμμόρφωση σε όλο και αυστηρότερα λειτουργικά και περιβαλλοντικά πλαίσια. Επισημαίνεται ότι το περιβάλλον και η οικονομική ανάπτυξη είναι δύο έννοιες που δεν πρέπει να αντιπαρατίθενται.

Επομένως η μεγάλη πρόκληση των χρόνων που έρχονται είναι να εξασφαλιστεί η αρμονική συμβίωση της βιομηχανίας με το περιβάλλον και την κοινωνία, παράλληλα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της.
Η γνώση της νομοθεσίας και των διαδικασιών δίνει στην εταιρεία μας τη δυνατότητα να ορίζουμε ένα υψηλό επίπεδο παροχής των υπηρεσιών μας. Σχεδιάζουμε την ορθή διάρθρωση και κατανομή των χώρων παραγωγικής διαδικασίας και εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και αφετέρου να ικανοποιούνται οι πραγματικές λειτουργικές ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις και του ρυθμούς της εποχής, αντιλαμβανόμαστε πλήρως την στενότητα χρόνου σε περιπτώσεις εντάξεων σε επενδυτικά προγράμματα καθώς και πιστοποιήσεις κατά ISO, όπου η έγκαιρη και σίγουρη προσκόμιση της άδειας λειτουργίας αποτελεί μονόδρομο. Στηριχτείτε σε εμάς στο δύσκολο έργο για ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Επαγγελματικών Εργαστηρίων και γενικότερα μεταποιητικών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Με στόχο την εύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης για την συμμόρφωση της επιχείρησης σας με τα νομοθετικά πλαίσια όσο και η ταχύτερη δυνατή αποπεράτωση των εργασιών αδειοδότησης, η συνεργασίας μας αποτελεί μονόδρομο και εγγύηση στις λειτουργίες της επιχείρησης σας.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Άδειες λειτουργίας Μεταποιητικών μονάδων (Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες – Επαγγελματικά Εργαστήρια)
• Ειδικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Μελέτες Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων
• Μελέτες Διαχείρισης & Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
• Διαχειριστικά Σχέδια Αερίων Εκπομπών
• Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)
• Τεχνικοί Ασφαλείας
Αυτοματισμοί – SCADA - PLC

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr