Πιστοποιήσεις

certificatesΗ πιστοποίηση για μια εταιρεία είναι η επιβεβαίωση από έναν τρίτο ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ότι προϊόντα (με Σήμανση CE και Ενεργειακή Ετικέτα) που παράγει ή εμπορεύεται και τα συστήματα διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 και BS OHSAS 18001) που ακολουθούνται συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων τυποποιητικών εγγράφων, ενώ παράλληλα ο αγοραστής – αποδέκτης της υπηρεσίας λαμβάνει γνώση για τα προϊόντα που αγοράζει.

Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα και στόχος μας είναι να παρέχουμε αξιοπιστία στους πελάτες μας, τόσο με την εξασφάλιση της πλήρης ικανοποίησης των απαιτήσεων και προσδοκιών τους, όσο και με την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η πιστοποίηση είναι ικανή για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών σε εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά.

Βρισκόμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε μικρές ή και μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων που ενδιαφέρονται για την υποβολή επενδυτικών φακέλων ή έχουν ως επιδίωξη τους την συμμόρφωση και την πιστοποίηση σύμφωνα με τα ιδιωτικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Είμαστε συνεχώς στην διάθεση σας να σας ενημερώσουμε με άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις σας.

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

• Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)
• Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Τροφίμων (HACCP)
• Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
• Σύνταξη Τεχνικών Φακέλων CE

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr