ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Επενδύοντας σε ενεργειακές λύσεις (εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, οικονομική θέρμανση κ.α.) μπορείς να εκσυγχρονίσεις τον χώρο κατοικίας σου ή εργασίας σου και ταυτόχρονα να έχεις οικονομικά οφέλη.

Επικοινωνήστε μαζί μας και είμαστε δίπλα σας για να σας ενημερώσουμε:

  • Για την επιλογή κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης με την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση μη ανανεώσιμης ενέργειας.
  • Για την χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως, ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.ά.
  • Για την εφαρμογή διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους.

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr