Ειδικές Εγκαταστάσεις

Το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών συμπληρώνεται από τις μελέτες ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

eidikes egkatastaseis

Οι ειδικές εγκαταστάσεις (Ατμολέβητες, δίκτυα ατμού, συστήματα ψύξης, συστήματα αερισμού, συστήματα ξήρανσης, δοχεία πίεσης, εναλλάκτες θερμότητας, πεπιεσμένος αέρας, υποσταθμοί μέσης τάσης, βιολογικοί καθαρισμοί, αυτοματισμοί – BMS, Βιοαέριο, Φυσικό Αέριο Υψηλής Πίεσης, Αέρια υπό πίεση, Ιατρικά Αέρια, Φωτοτεχνία Οδών & Εξωτερικών Χώρων και Ηχομόνωση) απαιτούν ειδική αντιμετώπιση και εξειδίκευση.

Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε τις ειδικές εγκαταστάσεις, έχοντας πάντα σαν γνώμονα τον σωστό και ποιοτικό σχεδιασμό.

Λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κατά περίπτωσης εγκατάστασης σε συνεργασία με την επιχείρηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά καθώς και να ζητήσετε μια προσφορά ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

• Ειδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις: Ατμολέβητες, δίκτυα ατμού, συστήματα ψύξης, συστήματα αερισμού, συστήματα ξήρανσης, δοχεία πίεσης, εναλλάκτες θερμότητας
• Λοιπές ειδικές εγκαταστάσεις: πεπιεσμένος αέρας, υποσταθμοί μέσης τάσης, βιολογικοί καθαρισμοί, αυτοματισμοί – BMS, Βιοαέριο, Φυσικό Αέριο Υψηλής Πίεσης, Αέρια υπό πίεση, Ιατρικά Αέρια
• Φωτοτεχνία Οδών & Εξωτερικών Χώρων
• Ηχομόνωση

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr