ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρία αναλαμβάνει την μελέτη πυρασφάλειας (πυροπροστασίας) καθώς και την διεκπεραίωση της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για πάσης φύσεως επαγγελματικούς χώρους και δραστηριότητες (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο, κατάστημα, γραφείο, συνεργείο αυτοκινήτων, ξενοδοχείο, φροντιστήριο, παιδικό σταθμό, αποθήκη, χώρο συνάθροισης κοινού, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αίθουσα εκδηλώσεων, κ.λ.π)

Οι εγκαταστάσεις πυρασφάλειας αποτελούν το βασικότερο παράγοντα ασφάλειας του προσωπικού, του κτιρίου και των εγκαταστάσεων αυτού και κατά προέκταση της ίδιας της ανθρώπινης Ζώης και της περιουσίας. Επομένως, η μελέτη και η εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται μια αναγκαστική και τυπική διαδικασία που απλά εγκρίνεται από την πυροσβεστική υπηρεσία για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Η εκπόνηση αξιόπιστων μελετών πυρασφάλειας δεν αποτελεί απλά μια εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας αλλά απαιτεί ταυτόχρονα εμπειρία και βαθειά γνώση του αντικειμένου της πυροπροστασίας που παρέχετε στους πελάτες μας με απόλυτη συνέπεια. Η πολύχρονη εμπειρία στο τομέα των μελετών πυρασφάλειας και η εξαιρετική γνώση της κείμενης νομοθεσίας πυρασφάλειας σε συνδυασμό με εμπειρία των διαδικασιών διεκπεραίωσης που απαιτούνται, δίνουν την δυνατότητα να διεκπεραιώνουμε ταχύτατα και με απόλυτη αξιοπιστία τα θέματα που προκύπτουν.

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών πυρασφάλειας οποιουδήποτε μεγέθους ή πολυπλοκότητας από απλές εγκαταστάσεις μέχρι σύνθετες εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης, ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων και πυρόσβεσης και συγκεκριμένα μελέτες με συστήματα:

  • pyrasfaleiaΠυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών μιγμάτων (υγραερίου, φυσικού αερίου, αλκοολών και κετονών).
  • Πυρόσβεσης με νερό μέσω απλών πυροσβεστικών δικτύων νερού με πυροσβεστικούς κρουνούς.
  • Πυρόσβεσης με νερό μέσω αυτόματων υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων κατάσβεσης με πυροσβεστικές φωλιές και αυτόματα αντλιτικά πυροσβεστικά συγκροτήματα.
  • Αυτόματων υδροδοτικών πυροσβεστικών δικτύων κατάσβεσης με νερό, ολικού καταιονισμού με σπρίνκλερ και αυτόματα αντλιτικά πυροσβεστικά συγκροτήματα.
  • Αυτόματων πυροσβεστικών δικτύων κατάσβεσης πολικής κατάκλισης με διοξείδιο του άνθρακα ή αφρό, για χώρους ηλεκτροστασίων, κεντρικών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογισμών και υποσταθμών μέσης τάσης
  • Τοπικής εφαρμογής για χοάνες απαγωγής οσμών κουζίνας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την εκπόνηση της Μελέτης Πυρασφάλειας και της έκδοσης του Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας της επιχείρησης σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr