ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι Αντλίες Θερμότητας αποτελούν την κορυφαία επιλογή για οικονομική θέρμανση, ζεστό νερό και κλιματισμό σε νέες εγκαταστάσεις κατοικιών, ξενοδοχείων, γραφείων ή καταστημάτων. Αντικαθιστούν πλήρως το πετρέλαιο σε κατοικίες και κτίρια με καλοριφέρ ή ενδοδαπέδια θέρμανση.

Οι αντλίες θερμότητας λειτουργούν ως μηχανές άντλησης ενέργειας από το περιβάλλον για την παραγωγή θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι καταναλώνουν ένα πολύ μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας (περίπου το 20%~40% της ονομαστικής τους ισχύος), ενώ αντλούν την υπόλοιπη ενέργεια από το περιβάλλον. Ανάλογα με τον τρόπο άντλησης της θερμότητας χαρακτηρίζονται σε δύο κατηγορίες : σε αερόψυκτες μονάδες (δηλαδή μονάδες που αντλούν θερμότητα από τον αέρα) και σε υδρόψυκτες - γεωθερμικές μονάδες (δηλαδή αντλούν θερμότητα από τη γη)

Λόγω της συναλλαγής τους με το περιβάλλον, ο βαθμός απόδοσής τους δεν είναι σταθερός, αλλά επηρεάζεται από τις θερμοκρασιακές συνθήκες του περιβάλλοντος. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η αντλία θερμότητας καθορίζει την αξιοπιστία της και την υψηλή αποδοτικότητά της. Οι αντλίες θερμότητας υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας (βαθμός απόδοσης > 3,3) εντάσσονται στις ανανεώσιμες μορφές παραγωγής θερμότητας και αποτελούν καθαρή μορφή θέρμανσης με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η αποδοτικότητα μίας αντλίας θερμότητας είναι αντιστρόφως ανάλογη με την εξωτερική θερμοκρασία. Έτσι, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πέφτει κάτω από τους 0°C, η αποδοτικότητά της μειώνεται και θα πρέπει ο σχεδιαστής του συστήματος θέρμανσης να εξασφαλίζει τη θερμική άνεση του κτηρίου, είτε αυξάνοντας την ονομαστική ισχύ της μονάδας, είτε σχεδιάζοντας υποστηρικτικά συστήματα θέρμανσης σε ενισχυτική λειτουργία (Βack-up). Συνήθως εφαρμόζεται σύστημα ενίσχυσης της θέρμανσης είτε με ηλεκτρικές αντιστάσεις, είτε με χρήση του υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου ή αερίου.

Ο βαθμός απόδοσης είναι ένα μέτρο της αποδοτικότητας της αντλίας θερμότητας σε τυπικές συνθήκες λειτουργίας. Μία αντλία θερμότητας που λειτουργεί με COP 4 σημαίνει ότι παρέχει 4 kWh θερμικής ενέργειας, καταναλώνοντας 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι αποδόσεις πιστοποιούνται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης όπως η Eurovent. Όπως γίνεται κατανοητό όσο μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης έχει μια αντλία θερμότητας, τόσο πιο οικονομική είναι η θέρμανση ή η ψύξη. Η υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να προκύψει με έλεγχο της λειτουργίας της αντλίας θερμότητας και τη διαχείριση των επιμέρους λειτουργιών του υδραυλικού τμήματος της εγκατάστασης (π.χ. τεχνολογία INVERTER)

Σημαντικό κρίνεται να αναφερθεί ότι η Ε.Ε. αντιλαμβάνεται ότι η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω των αντλιών θερμότητας αποτελούν κλειδιά στην επίτευξη του ενεργειακού στόχου του 2020, για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης και την προστασία του πλανήτη. Στην αγορά είναι ήδη διαθέσιμα αρκετά κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας υψηλής ενεργειακής κλάσης, που χρησιμοποιούν φιλικότερα ψυκτικά μέσα, έχουν εξαιρετικά υψηλό βαθμό απόδοσης και καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια. Ταυτόχρονα, η Ε.Ε. εισάγει ένα βελτιωμένο σύστημα σήμανσης της ενεργειακής κλάσης των ηλεκτρικών συσκευών όπου οι καταναλωτές θα αντιλαμβάνονται ευκολότερα πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουν οι οικιακές συσκευές τους.

Συμπερασματικά, το μέλλον είναι στις αντλίες θερμότατος αλλά ο περισσότερος κόσμος θα αργήσει να τις ανακαλύψει. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης μπορεί να είναι υψηλό και να τρομάζει το αγοραστικό κοινό, αλλά η εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται με τα συστήματα αυτά –της τάξεως του 60% και άνω- θα υποχρεώσουν ίσως πολλούς να διερευνήσουν συντόμως την συγκεκριμένη αγορά.
Τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Η διαφορά ενός συστήματος τύπου αντλίας θερμότητας, είτε χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία του αέρα (αντλία αέρα/νερού) είτε τους εδάφους (γεωθερμική αντλία) για να μεταφέρει τη θερμότητα, είναι πως λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά και εξοικονομεί περισσότερη ενέργεια. Πληρώνετε μόνο ένα μικρό ποσό ρεύματος, αλλά πρόκειται για μία επένδυση που αποδίδει.

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr