ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα της γης και είτε συναντάται μόνο του, είτε συνυπάρχει με κοιτάσματα πετρελαίου. Είναι μίγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση, αποτελούμενο κυρίως από μεθάνιο (σε ποσοστό άνω του 85%), που είναι ο ελαφρύτερος υδρογονάνθρακας, είναι πολύ καθαρό, χωρίς προσμίξεις και θειούχα συστατικά. Είναι μια «φυσική μορφή ενέργειας» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση στις κατάλληλες συσκευές.

Το φυσικό αέριο αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Η χρήση του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της κατανάλωσης, σε οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, προσφέρει αναρίθμητα οφέλη στο χρήστη, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Αρχικά προφέρει οικονομία. Το φυσικό αέριο αποτελεί την πιο οικονομική μορφή ενέργειας έχοντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς όλα τα συμβατικά καύσιμα. Η τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής το καθιστά 20% πιο οικονομικό από το πετρέλαιο θέρμανσης και έως 60% σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Από στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι είναι κατά 40% οικονομικότερη μορφή ενέργειας από τα υγρά καύσιμα – πετρέλαιο.

Το φυσικό αέριο αποτελεί ευκολία στη χρήση. Είναι διαθέσιμο όποτε το χρειάζεται ο καταναλωτής, κάθε στιγμή. Δεν χρειάζεται να το παραγγείλετε ή να είστε σε ετοιμότητα για την παραλαβή του. Η λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή και προσφέρει ευκολίες και άνεση στην καθημερινή σας ζωή (πχ. παροχή ζεστού νερού στη στιγμή).

Στα θετικά του συνυπολογίζονται η καθαριότητα και εξοικονόμηση χώρου. Με χρήση του φυσικού αέριου δεν απαιτείται εγκατάσταση δεξαμενής, αφού είναι διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο διανομής, ενώ απαλλάσσεστε από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου στο λεβητοστάσιο.

Η ακρίβεια στη μέτρηση και χρέωση μετά την κατανάλωση δεν μπορούν να είναι αμελητέα. Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται από τις ενδείξεις του μετρητή, όπως στις περιπτώσεις της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ, ενώ πληρώνετε πάντα μόνο όσο έχετε καταναλώσει και μετά την κατανάλωσή του.

Επιπλέον, η καθαρή καύση του φυσικού αερίου εξασφαλίζει μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Τέλος, το φυσικό αέριο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό καύσιμο. Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον που προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Μπείτε και εσείς στο κόσμο του φυσικού αερίου, εύκολα, απλά και οικονομικά.

Με ένα απλό τηλέφωνο, κλείνετε ραντεβού με ένα από τους μηχανικούς της εταιρίας μας, ο οποίος έρχεται χωρίς καμία χρέωση στο χώρο σας, προκειμένου να συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μετρήσεις για να συντάξει την πλέον ακριβέστερη οικονομοτεχνική προσφορά που θα αφορά αποκλειστικά τις δικές σας ανάγκες. Σε αυτήν θα βρείτε αναλυτική περιγραφή των εργασιών και των συσκευών που θα σας προτείνουμε, με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες της εγκατάστασή σας.

Κατόπιν δική σας εντολής, συντάσσουμε, καταθέτουμε και διεκπεραιώνουμε την αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο του φυσικού αερίου. Το μελετητικό τμήμα συντάσσει, σύμφωνα με τον κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία, καταθέτει και εγκρίνει την μελέτη στην Ε.Π.Α Αττικής. Έχοντας γνώμονα την μελέτη αυτή, συνεργείο με πολυετή εμπειρία και υπό την επίβλεψη μηχανικού, κατασκευάζει την εσωτερική εγκατάσταση από τον μετρητή του αερίου μέχρι και την τελική κατανάλωση. Προμηθεύουμε τις απαραίτητες συσκευές. Φροντίζουμε για την έναυση της εγκατάστασης μετά από έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της Εταιρείας Αερίου. Τέλος, θα ρυθμίσουμε τις συσκευές σας και θα σας δώσουμε γραπτή εγγύηση για την εργασία και τις συσκευές.

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr