ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η emecs είναι μια εξειδικευμένη εταιρία που ασχολείται με τις λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Παρέχονται ενεργειακές υπηρεσίες που στοχεύουν στην μείωση – ελαχιστοποίηση – εξάλειψη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στην καταγραφή ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίων / εγκαταστάσεων και σε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Στις ημέρες μας η αγορά εξοικονόμησης ενέργειας έχει κατακλυστεί από ποικιλία εμπορικών ως επί τω πλείστων προτάσεων που επικεντρώνονται στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των εκάστοτε συστημάτων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα βελτίωσης των ήδη εγκατεστημένων συστημάτων, η λειτουργική συμβατότητά τους, το συνολικό, όχι μόνο το επιμέρους, κόστος απόσβεσης κ.α. Σε αυτό αποσκοπεί η μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας.

Στα πλαίσια συνεργασίας μας, εξειδικευμένο προσωπικό πραγματοποιεί αυτοψία στον προς εξέταση χώρο (βιομηχανία, μεγάλη επιχείρηση, μικρομεσαία επιχείρηση ή κατοικία με σκοπό να εξεταστούν διεξοδικά οι δυνατότητες αναβάθμισης των υπαρχόντων συστημάτων – καταναλωτών ενέργειας. Συντάσσεται αξιόπιστη ενεργειακής επιθεώρησης όπου αναλύονται με ακρίβεια όλες οι προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Η οικονομοτεχνική μελέτη περιγράφει πλήρως κοστολογημένες προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, απόλυτα προσαρμοσμένες στο οικονομικό προφίλ του συνεργάτη μας και στην καθημερινή πρακτική. Συμπληρωματικά προτείνονται καλές πρακτικές διαχείρισης του ενεργειακού φορτίου τους. Η αναλυτική Οικονομοτεχνική Μελέτη αποτελεί για τον συνεργάτη μας το κύριο εργαλείο συνολικής βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ο ιδιοκτήτης, ακολουθώντας τις κοστολογημένες προτάσεις της μελέτης, μπορεί να κάνει τον οικονομικό προγραμματισμό της σταδιακής μετεξέλιξη των εγκαταστάσεων του κτιρίου. Με την εφαρμογή των τεχνικών που περιγράφονται στην μελέτη, το κτίριο – εγκατάσταση μετατρέπεται σταδιακά σε χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας, που περιλαμβάνει την κατακόρυφη βελτίωση της ενεργειακής του κατηγορίας με άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα στο κόστος λειτουργίας και στο κοντινό μέλλον στην αξία και τη φορολογία του.

Η δραστηριότητα εκτείνεται σε όλο το φάσμα των ενεργειακών υπηρεσιών, υπηρεσίες με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Η μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνει από απλές και γρήγορες λύσεις βελτίωσης και παρακολούθησης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε υπάρχοντα κτίρια μέχρι τον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συνδυάζονται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κελύφους του κτιρίου, τα εξειδικευμένα επιλεγμένα και προσεκτικά διαστασιολόγηση μηχανολογικά συστήματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που ως λύσεις αυτοπαραγωγής ενέργειας στο άμεσο μέλλον θα καταστούν οικονομικά αποδοτικότερες.

Η εμπειρία των μηχανικών στον κλάδο των οικοδομικών και μηχανολογικών έργων και η υψηλή εξειδίκευσή τους στον σχεδιασμό και την κατασκευή/ανακαίνιση κτιρίων φιλικών στο περιβάλλον εξασφαλίζουν την τεχνογνωσία ώστε να προτείνονται ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις διαχείρισης της ενέργειας, που περιλαμβάνουν τον οικονομοτεχνικό σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη μέτρησή τους.
Το σύνολο της αμοιβής δύναται να χρηματοδοτείται από την εφαρμογή των τεχνικών εξοικονόμησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας και εξειδικευμένο προσωπικό θα φροντίσει να σας ενημερώσει σε βάθος.

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr