Όραμα

orama

Οραματιζόμαστε έναν κόσμο που οι άνθρωποι θα ζουν καλύτερα. Πραγματοποιούμε το όραμα μας μέσα από αυστηρά οικονομοτεχνικά και περιβαλλοντικά πλαίσια σχεδιασμού εγκαταστάσεων. Βοηθάμε τον κόσμο να ανακαλύψει τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα από την τεχνικά ορθή υλοποίηση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Στοχεύουμε στην αξιοποίηση της ενέργειας, της τεχνολογίας και προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Επιθυμούμε να είμαστε κορυφαία εταιρία στον χώρο μας. Σε μια περίοδο κρίσης των αξιών, όλα τα στελέχη παραμένουν πιστά στις ιδέες μας –Ποιότητα, Συνέπεια, Αξιοπιστία, Εμπιστοσύνη, Τεχνογνωσία και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση.


Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με υπευθυνότητα σε οτιδήποτε κάνουμε. Έτσι διατηρούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, των εργαζομένων μας και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών


Με στόχο είναι να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, φροντίζουμε να προτείνουμε λύσεις βιώσιμες και να σχεδιάζουμε με περιβαλλοντική ευαισθησία. Προτείνουμε λύσεις με Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.


Είμαστε περήφανοι για τη δέσμευσή μας στην άριστη επιχειρηματική απόδοση, για το ενδιαφέρον μας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Παραμένουμε συνεχώς αφοσιωμένοι στο να κάνουμε το σωστό, αντί να κάνουμε απλώς κάτι που απλά λειτουργεί.

Τέλος, η εκπαίδευση των στελεχών μας παραμένει προτεραιότητα σε κάθε μας κίνηση, μιας και μόνο μέσα από την γνώση επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και η εξέλιξη.

Προσπαθούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο, να εμπνέουμε τους ανθρώπους, να αναπτύσσουμε νέους τρόπους προσέγγισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, να μειώσουμε τις επιπτώσεις - από τις δραστηριότητές μας και τις δραστηριότητες των πελατών μας- στο περιβάλλον.

Το νέο μας όραμα είναι να δώσουμε λύσεις στις προκλήσεις της νέας εποχής – χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, εναρμόνιση με τα νομοθετικά πλαίσια, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και οικολογική σχεδίαση.

 

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr