Φιλοσοφία

philoshophy

Έχουμε ως στόχο και θεμελιώδη αρχή το συμφέρον των πελατών μας. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία μας έχει κτίσει σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με όλους τους πελάτες μας.

Στην «Emecs» είμαστε εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες τεχνοοικονομικά λύσεις και συμβουλές.

Θεωρούμε την συμβολή μας ουσιαστική. Δεν περιοριζόμαστε αποκλειστικά και μόνον στον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων ενός κτιριακού έργου, αλλά επεκτεινόμαστε στην παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ομάδα μελέτης, με στόχο τον σχεδιασμό κτιρίων στα οποία οι εγκαταστάσεις αποτελούν ολοκλήρωση του βασικού Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και είναι πλήρως εναρμονισμένες με το κτίριο. Φροντίζουμε ώστε η σχέση μας με τα συνεργαζόμενα γραφεία που αποτελούν την ομάδα έργου να είναι στενή.

Ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο ή μικρό είναι κάθε έργο, ανταποκρινόμαστε πλήρως στις απαιτήσεις. Μελετάμε, σχεδιάζουμε, εφαρμόζουμε, επιβλέπουμε και υποστηρίζουμε ποιοτικά ολοκληρωμένες λύσεις προηγμένης μορφής στον τομέα της κτιριακής κατασκευής. Εκπονούμε μελέτες οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα εφαρμογής τους και παράλληλα κατασκευάζουμε έργα τα οποία διακρίνονται για την ποιότητα κατασκευής τους.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση κατά τον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων σε θέματα αξιοπιστίας συστημάτων, εναρμόνισης του κτιρίου και των εγκαταστάσεων με το περιβάλλον, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος, ασφάλειας εργαζόμενων, ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθώς και πρόβλεψης υποδομών για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις των δικτύων. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τον ορθό σχεδιασμό του κτιρίου και των εγκαταστάσεων σαν οργανικό (συνεργαζόμενο) σύνολο, όσο και με την ορθή επιλογή των πηγών ενέργειας. Εξασφαλίζεται έτσι απλότητα και λειτουργικότητα, σαφώς προβλέψιμη λειτουργία, ευκολία στον έλεγχο, στην συντήρηση και αντοχή στον χρόνο.

Θεωρούμε σημαντική την δυνατότητα ευρείας επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης των μελών της εταιρείας σε όλους τους τομείς μελετητικών αντικειμένων, όσο και την εξειδίκευση αυτών σε επί μέρους τομείς, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Για το σκοπό αυτό, παρακολουθούμε αδιάκοπα τις τεχνικές εξελίξεις τόσο στο χώρο της μελέτης όσο και στο χώρο της κατασκευής, με συνεχή επιμόρφωση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού, για να μπορούμε να εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας με ότι πιο σύγχρονο έχει να επιδείξει η τεχνολογία σήμερα, , τόσο σε ζητήματα σχεδιασμού και κανονισμών, όσο και σε θέματα υλικών και τρόπου κατασκευής. Συνεργάτες μας συμμετέχουν σε σεμινάρια και παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της τεχνικής νομοθεσίας.

Οι μηχανικοί είμαστε πάντα στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή συμβουλή.

«Κανένας πελάτης δεν είναι τόσο μεγάλος που μα μην μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, κανένας πελάτης δεν είναι τόσο μικρός που να μην μας ενδιαφέρει».

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr