Ανακοινώσεις

Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) και Ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων

Monday, 12 December 2016 21:50

eepaΚάθε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη εγκατάσταση (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο, συνεργείο αυτοκίνητων, ξενοδοχειακή μονάδα, κ.α.) έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.

Πλέον η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων θα γίνεται διαδικτυακά. Προϋπόθεση για μια επιχείρηση να είναι σε θέση να καταθέσει ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) είναι η εγγραφή της εταιρεία και όλων των δραστηριοτήτων με καταχώρηση στοιχείων αδειοδότησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και προβλήματα που προκύπτουν

Monday, 12 December 2016 21:48

Υ.Α. οικ. 12682/92 (ΦΕΚ 3181/Β/2014) - Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και προβλήματα που προκύπτουν

adeiodotisi2Είναι πλέον γνωστό στο βιοτεχνικό και βιομηχανικό κόσμο ότι ο Ν.4262 (ΦΕΚ 114/Α/2014) και η Υ.Α. οικ. 12682/92 (ΦΕΚ 3181/Β/2014) απλοποιούν την διαδικασία αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Επιτρέπουν έτσι σε νέες επιχειρήσεις να ξεκινήσουν πιο γρηγορά την οικονομική τους δραστηριότητα, ενώ δίνουν την δυνατότητα σε νομιμά υφιστάμενες να πραγματοποιήσουν αλλαγές χωρίς προηγούμενες εγκρίσεις από αδειοδοτουσες αρχές.

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και προβλήματα που προκύπτουν

Monday, 12 December 2016 21:43

authairetaΜε το Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», μπορούμε όλοι πλέον να δηλώσουμε μικρές πολεοδομικές παραβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο ακίνητο μας και ουσιαστικά να τις διατηρήσουμε για 30 έτη.

Page 2 of 2

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr