Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – Συμπλήρωση έκθεσης Αποβλήτων 2017 – Σημαντική ανακοίνωση

Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων κάθε έτος είναι υποχρεωτική. Η προθεσμία υποβολής για το έτος 2017 λήγει την 31η Μαρτίου 2018.

Κάθε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο εγκατάσταση (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο, συνεργείο αυτοκίνητων, ξενοδοχειακή μονάδα, κ.α.) έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, στις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλλει Έκθεση Αποβλήτων μέχρι 20/7/2017 για τα έτη 2015 & 2016, θα επιβληθούν κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 30 του Ν.1650.1986.

Thursday, 01 February 2018 16:49

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr