Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

"Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι η διαδικασία εγγραφής και καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων θα είναι διαθέσιμη και μετά το πέρας της 28ης Φεβρουαρίου 2017. Επιπλέον, θα υπάρξει ενημέρωση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας συμπλήρωσης και υποβολής των Εκθέσεων Αποβλήτων."

Υπενθυμίζουμε ότι κάθε περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο εγκατάσταση (βιομηχανία, βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο, συνεργείο αυτοκίνητων, ξενοδοχειακή μονάδα, κ.α.) έχει την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους. Πλέον η ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων  γίνεται διαδικτυακά. Προϋπόθεση για μια επιχείρηση να είναι σε θέση να καταθέσει ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) είναι η εγγραφή της εταιρεία και όλων των δραστηριοτήτων με καταχώρηση στοιχείων αδειοδότησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντός και Ενέργειας διοργανώνει ήδη παρουσιάσεις για το Η.Μ.Α. και ενημερώνει τις υπόχρεες επιχειρήσεις και τους σύμβουλους επιχειρήσεων.

Από την παρουσία στελεχών της εταιρίας μας σε σχετική ημερίδα, διαπιστώσαμε μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Προκειμένου να φανούμε αρωγοί στην νέα αυτή υποχρέωση των επιχειρήσεων, συντάξαμε ένα έντυπο προς συμπλήρωση που θα σε βοηθήσει να συλλέξεις όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λίστα των υπόχρεων προς εγγραφή επιχειρήσεων, την Υ.Α. για την κατάταξη των δραστηριοτήτων και το ΦΕΚ σχετικά με την οργάνωση του ΗΜΑ, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας .

Η απόφαση για μια μελλοντική συνεργασία, θα μας δώσει χαρά και πιστεύουμε ότι θα είναι προς αμοιβαίο όφελος."

Monday, 06 March 2017 12:00

Επικοινωνία

Κριεζή 94
Ασπρόπυργος
21 6900 0800

info@emecs.gr